ของดีต้องอย่างนี้! TR TRANSFORMER II ชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ

รถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 90 กว่าผลงาน

โดยรางวัลดังกล่าวนี้เป็นรางวัลเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย ยังไม่มีรถยนต์บริษัทไหนหรือรถยนต์ประเภทใดเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อน รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่ารถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II เป็นนวัตกรรมที่ สร้างความภูมิใจให้กับบริษัทไทยรุ่ง และคนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านนวัตกรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในปีแห่งการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของไทยรุ่ง

แนวคิดในการพัฒนารถยนต์ TR TRANSFORMER เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาดรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ หรือรถยนต์ที่ใช้ในภารกิจทางการทหาร และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในขณะนั้นยังไม่มีผู้ผลิตในประเทศไทย ที่สามารถผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่จึงเป็นการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง และค่าบำรุงรักษาสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประเทศให้ประหยัดงบประมาณ และลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเข้ารถยนต์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ  บริษัทฯ จึงได้คิดพัฒนารถยนต์ตรวจการณ์

โดยพัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายต่างจากรถทั่วไป โดยการนำเอาโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกปิกอัพ (pick up) ที่มีการผลิตขายในประเทศมาพัฒนาออกแบบผลิตตัวถังใหม่ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจ ทั้งเป็นรถยนต์นั่งทั่วไป และรถอเนกประสงค์สำหรับภารกิจทางการทหาร และภารกิจพิเศษของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ารถยนต์นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีอรรถประโยชน์มากกว่า ออกแบบให้ขนาดใหญ่กว่า มีฟังชั่นการใช้งานหลากหลาย เพราะสามารถนั่งโดยสารได้ 5- 11 ที่นั่ง ในราคาประหยัด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นรถยนต์ที่มีความสมบูรณ์แบบได้มาตรฐานสากล ที่ง่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ เพราะใช้ชิ้นส่วนหลักเช่นเดียวกันกับรถปิกอัพทั่วไป  และยังสามารถดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  รถที่ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD), รถบังคับการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น จนสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา ได้กว่า 200 คัน และมีแผนที่จะส่งออกไปอีกหลายประเทศในอาเซียน

ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา รถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II ยังได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าถึง หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีการพิเศษได้

นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นพัฒนารถตรวจการณ์ รุ่นนี้ให้มีคุณสมบัติเหนือกว่า คู่แข่ง รถ PPV ทั่วไปในประเทศ เพราะเป็นรถตรวจการณ์รุ่นเดียว ที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมของคนไทย ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท เช่น รถ Special Purpose ต่างๆ, รถยนต์ไฟฟ้า, รถมินิบัส และรถบัสไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยุค 4.0  ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่อตัวถัง และผลิตยานยนต์เฉพาะทาง (Special Purpose Automobile) ในอาเซียน และเอเชีย เช่น รถบัส, รถมินิบัส, รถพยาบาล, รถดับเพลิง, รถบรรทุกเพื่อการขนส่งประเภทต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนารถยนต์ TR TRANSFORMER II จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ในเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 พร้อมเปิดตัวรถ TR TRANSFORMER II รุ่นพิเศษ 50 ปี ซึ่งเป็น Limited Edition สำหรับในช่วงฉลองครบรอบ 50 ปีเท่านั้น

 

 

 

เรื่อง: Buddhi Humanroad

ข้อมูลโดย: Humanroadjourney
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์และท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ได้ที่ www.humanroadjourney.com