ฟอร์ด สร้างการเรียนรู้ผ่าน 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ”

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จับมือลกับมูลนิธิโครงการหลวง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมไทย ผ่าน โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ”

 นายศรุต อิงคะวัต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย เผยว่า “ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรไทยให้ดีขึ้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายถึง 4,596 โครงการ จึงเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ฟอร์ดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงมีความคิดที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ตรงกับฟอร์ด ในการจัดทำสกู๊ปพิเศษ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี  “ตามรอยพ่อ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีช่องทางในการเรียนรู้และติดตามเส้นทางการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในอดีตอันนำมาสู่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วนในวันนี้

สกู๊ปพิเศษดังกล่าวจะเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและที่มาของโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ 39 แห่ง ในพื้นต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย เส้นทางโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นอกจากนี้ รายการจะนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีเป้าหมายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ คือ การช่วยเหลือชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม การช่วยเหลือชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการกำจัดการปลูกฝิ่น รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า การทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก พร้อมเพิ่มการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ ฟอร์ดให้การสนับสนุนรถฟอร์ด เรนเจอร์ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ และฟอร์ด เอคโค่สปอร์ตในการเดินทางไปยังโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากบางเส้นทางยังเข้าถึงได้ยากลำบาก มีเส้นทางขรุขระและคดเคี้ยว จึงต้องใช้รถที่มีสมรรถนะพร้อมเข้าถึงได้ทุกพื้นที่

ในสมัยก่อน เส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่ขรุขระ มีความยากลำบากในการเข้าถึง แต่พระองค์มิได้ทรงย่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายพระราชหฤทัย และไม่ทรงถือเป็นอุปสรรคกีดขวางการเสด็จฯ เนื่องจากทรงห่วงใยราษฎรที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ และมีพระราชประสงค์เยี่ยมเยียนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น” นายวิจิตร ถนอมถิ่น ผู้ควบคุมสถานีวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง กล่าว “ทางมูลนิธิโครงการหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะอิ่มเอมใจไปกับ โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” ที่จะทำให้เราได้เข้าใจ และพร้อมที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในการทำความดีเพื่อสังคมและประโยชน์ของส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

โครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” จะนำเสนอโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่สวยงามในทุกแง่มุม  ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในตัว อันเกิดจากแนวคิดและหลักการในการประกอบอาชีพด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

ด้าน นายนวล สารสอน รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจหลักของ ททท. คือการมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ รู้จักประเทศบ้านเกิดอย่างลึกซึ้ง และโครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” นับเป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจ ทั้ง 39 เส้นทางหลวงล้วนเป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยควรไปเยือนอย่างยิ่ง”  “ททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ”

สำหรับโครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” เป็นเทปบันทึกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีทั้งหมด 39 ตอน และออกอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม จนถึง 26 พฤศจิกายน 2560  ผ่านรายการ ขับซ่า 34 ทางช่องอมรินทร์ทีวี 34 HD ทุกวันอาทิตย์ 15:30–16:00 น. และยังสามารถรับชมได้ทาง YouTube ฟอร์ด ประเทศไทย และ เฟสบุ๊ค ฟอร์ด ประเทศไทย

เส้นทางตามโครงการ 39 เส้นทาง เรียนรู้ ทำดี “ตามรอยพ่อ” มีดังนี้ 

เส้นทางภาคเหนือ (11 เส้นทาง)

 1. เส้นทางโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 2. เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 3. เส้นทางโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 4. เส้นทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่
 5. เส้นทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
 6. เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่
 7. เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่
 8. เส้นทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จ.เชียงใหม่
 9. เส้นทางศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จ.เชียงใหม่
 10. เส้นทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
 11. เส้นทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เส้นทางภาคกลาง (11 เส้นทาง)

 1. เส้นทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย)
 2. เส้นทางพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี
 3. เส้นทางสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี
 4. เส้นทางโครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี
 5. เส้นทางโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
 6. เส้นทางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
 7. เส้นทางโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจ.เพชรบุรี
 8. เส้นทางโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
 9. เส้นทางโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี
 10. เส้นทางโครงการการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 11. เส้นทางศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางภาคใต้ (7 เส้นทาง)

 1. เส้นทางโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร
 2. เส้นทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร
 3. เส้นทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร
 4. เส้นทางเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. เส้นทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)จ.กระบี่
 6. เส้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล (ศูนย์ปลานีโม) จ.กระบี่
 7. เส้นทางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 เส้นทาง)

 1. เส้นทางโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 2. เส้นทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี
 3. เส้นทางโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ(เขาแผงม้า) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 4. เส้นทางศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เส้นทางภาคตะวันออก (6 เส้นทาง)

 1. เขื่อนขุนด่านประการชล จ.นครนายก
 2. เส้นทางโครงการป่าสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี
 3. เส้นทางโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง
 4. เส้นทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง
 5. โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี
 6. เส้นทางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

 

 

 

 

เรื่อง: Buddhi Humanroad

ข้อมูลโดย: Humanroadjourney
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์และท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ได้ที่ www.humanroadjourney.com