มิชลินจัดตรวจเช็คสภาพรถก่อนเทศกาล

มิชลิน จับมือ บขส. มจพ. และมูลนิธิเมาไม่ขับ กระตุ้นขับขี่ปลอดภัยก่อนเทศกาลหยุดยาว จัดผู้เชี่ยวชาญ บริการ ฟรีตรวจสภาพรถตู้สาธารณะและรถยนต์ทั่วไป หวังผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยผู้โดยสารและเตรียมความพร้อมของรถก่อนเดินทาง

มร.โทนี่ เมนารด์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท มิชลิน อาร์ โอ เอช จำกัด ในเครือสยามมิชลิน เปิดเผยว่า “จากนโยบายของมิชลินที่มีความมุ่งสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดแคมเปญตรวจเช็คสภาพรถและสภาพยางรถยนต์ฟรี โดยมุ่งเน้นรถตู้โดยสารสาธารณะและรถยนต์ทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยจัดผู้เชี่ยวชาญร่วมให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา10.00 -16.00 น. ณ บริเวณ ชานชาลาที่ 3 สถานีขนส่งรถตู้หมอชิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญและเพิ่มความใส่ใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสภาพรถก่อนออกเดินทางหรือก่อนให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะยางรถยนต์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพาหนะกับพื้นผิวถนน เราเน้นให้ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดูแลรักษายางรถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

โดยที่ผ่านมามิชลินได้จัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและยางฟรีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Michelin Safe on the Road โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่พาหนะทุกประเภท ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่า นอกจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้ว สภาพรถที่ไม่มีความพร้อมสำหรับการเดินทางก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันและนอกจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยแล้ว เพื่อมุ่งสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนตามนโยบายของบริษัทมิชลินยังจัดทำคลิปวิดีโอเป็นตอนๆ ที่ใช้ชื่อว่า “ภพกับปุ้ย” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษายางพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยางซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้จริงในปัจจุบัน โดยคลิปวิดีโอชุดนี้เป็นการให้ข้อมูลความรู้เรื่องยางทั่วๆไป เช่น คำแนะนำในการยืดอายุการใช้งานยางรถ หรือการดูแลยางให้อยู่ในสภาพดีเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยวิดีโอชุดนี้ประกอบด้วยคลิปสั้นรวมทั้งหมด 11 ตอน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youtube.com แล้วค้นคำว่า “มิชลินไขปัญหาเรื่องยาง”

พล.ต.อ.อำนาจ  อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด  (บขส.) กล่าวต่อมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยของ บขส.ว่า “รถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันที่วิ่งให้บริการผู้โดยสาร ต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยหากพบว่า ผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะรายใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามระเบียบของบริษัท ฯ และจะไม่อนุญาตให้วิ่งรับบริการผู้โดยสาร สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บขส.เตรียมความพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีขนส่งฯ ให้เพียงพอรองรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ มีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มจุดจอดรถที่ชลบุรี เพื่อเป็นจุดตรวจรถโดยสารที่จะเดินทางไปภาคตะวันออกด้วย”

นายเนรมิต กระแสร์ลม อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสยามมิชลิน จัดกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถและลมยางฟรีในช่วงก่อนเทศกาลหยุดยาวในทุกปี โดยครั้งนี้บริการตรวจเช็คสภาพทั้งรถตู้บริการและรถยนต์ทั่วไป เพื่อประชาชนจะได้มีรถยนต์สำหรับเดินทางอย่างปลอดภัย มีความมั่นใจในการขับขี่ และหากพบข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขก่อนการเดินทางได้ ซึ่งนำคณะนักศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง การดูแลรักษารถ ประมาณ 30 คน มาร่วมให้บริการ โดยจะตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น ตั้งแต่ความดันลมยาง ดอกยาง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ไฟรถส่องสว่างดีหรือไม่  ระบบเบรก แตร ระดับน้ำหล่อเย็น สายพานขับต่างๆ ฯลฯ  และมีรายละเอียดแจ้งให้กับผู้มาใช้บริการว่ารถของเขามีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากต้องขับขี่ในระยะทางไกล กิจกรรมนี้นับเป็นการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ซึ่งทาง มจพ.จะเน้นการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเฉพาะการปฎิบัติจากงานจริงจะเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือด้านช่าง การเรียนรู้แก้ปัญหา ได้นำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ”

นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า “การเตรียมความพร้อมทั้งรถและคนขับเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวที่มีปริมาณการเดินทางจำนวนมาก นับเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลาโดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่มูลนิธิเมาไม่ขับกับมิชลินได้ร่วมรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับความร่วมมือของ มิชลิน  บขส. และมูลนิธิเมาไม่ขับ ที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันผลักดันกฎหมายจนมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2554 ให้ผู้ขับขี่รถยนต์สารธารณะทุกประเภทต้องไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเลยขณะให้บริการผู้โดยสาร หรือ ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์ ถือเป็นกฎหมายที่ช่วยปกป้องประชาชนอีกทางหนึ่งอีกด้วย”

 

 

เรื่อง/ภาพ: Buddhi Humanroad

ข้อมูลโดย: Humanroadjourney
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์และท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ได้ที่ www.humanroadjourney.com