มิชลิน ลงนามร่วม กทม. สนับสนุนรถให้บริการเพื่อผู้ใช้รถเข็น

มิชลินลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนยางรถยนต์ในโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษายางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้รถโดยสารมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า “นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว สิ่งที่มิชลินให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ การทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยมีพันธกิจมุ่งเน้นการสร้างการสัญจรที่ดีกว่าสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ( Michelin Safe on the Road)  ดังนั้น มิชลินจึงได้เข้าร่วมโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นของกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนยางมิชลินจำนวน 120 เส้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในโครงการฯ พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษายางรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

โดยทางกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเมื่อปี 2558 ตามนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นให้เกิดความเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย และสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครเนื่องจากปัจจุบัน ระบบขนส่งมวลชนยังไม่เอื้อต่อการเดินของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ในระยะแรก กทม. ได้ทดลองเดินรถเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ส่วนระยะที่สอง เป็นการขยายผลโครงการฯ ให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการให้มากขึ้น ซึ่ง กทม. จะจัดหารถเพิ่มเติมในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (ซีเอสอาร์) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่โดยสาร

นอกจากรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นแล้ว ยางรถยนต์ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้น มิชลินจึงให้การสนับสนุนโครงการฯ เพื่อสนับส่งเสริมการเดินทางของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย” นายเสกสรรค์ กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

เรื่อง: Buddhi Humanroad

ข้อมูลโดย: Humanroadjourney
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์และท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ได้ที่ www.humanroadjourney.com