“ตามรอยต้นน้ำของพ่อ” การเดินทางเพื่อเรียนรู้กับฟอร์ด ประเทศไทย

ยังคงจำได้กับทริปพิเศษเดินทางไปยังจังหวัดน่าน เพื่อ “ตามรอยเท้าพ่อ” เยี่ยมชมโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดฟอร์ดพาไปที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ “ตามรอยต้นน้ำของพ่อ” กันอีกครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งที่ได้ร่วมเดินทาง ต้องยอมรับว่าในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์จริงๆ ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน พระองค์ก็ไปถึง “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง” จริงๆ และทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จไป จากความแห้งแล้งก็กลับเขียวชอุ่มและสร้างชีวิตใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุกครั้ง

Read more