AM Hightec Silver AMS แบตฯ เพื่อรถยุคใหม่จาก “บ๊อช”

บ๊อช ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยียานยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำของโลก ตอกย้ำการเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาเทคโนโลยีอะไหล่รถยนต์ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมแบตเตอรี่เอเอ็ม ไฮเทค ซิลเวอร์ เอเอ็มเอส (AM Hightec Silver AMS) แบตเตอรี่รถยนต์รุ่นแรกของบ๊อชในประเทศไทยที่รองรับรถยนต์ที่มีระบบ Alternator Management System: AMS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาขึ้นเพื่อลดภาระของเครื่องยนต์ด้วยการลดหรือสั่งหยุดการทำงานของไดชาร์จเมื่อระบบตรวจสอบแล้วพบว่าแบตเตอรี่เต็ม และจะสั่งชาร์จอีกครั้งเมื่อระบบตรวจพบว่าแบตเตอรี่มีกำลังไฟฟ้าที่อ่อนลง

Read more