เที่ยวเกาะมันใน..ไปปล่อยน้องเต่าทะเลกับฟอร์ด ประเทศไทย

เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ร่วมเดินทางไปกับฟอร์ด ประเทศไทย เพื่อไปทำความดีร่วมกับอาสาสมัครและผู้แทนจำหน่ายฟอร์ด ในการร่วมกันปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ท้องทะเล รวมทั้งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก เพื่อใช้ในการอนุรักษ์เต่าทะเล

Read more