Ducati 1199 Superleggera คันแรกของโลกที่ใช้งานจริงทะลุ 1 แสนกิโลเมตร

คงเป็นที่รู้กันว่ารถจักรยานยนต์ในระดับซูเปอร์ไบค์ ส่วนใหญ่จะขี่ออกมาใช้งานจริงอยู่ไม่ค่อยบ่อยครั้ง แต่สำหรับ มร.โวล์ฟกัง คือแบร์ล คนนี้ เค้าไม่คิดอย่างนั้น เพราะไหนๆ เลือกรถคันที่ใช้มาแล้ว ต้องใช้ให้คุ้มค่า และนี่คือ Ducati 1199 Superleggera คันแรกของโลกที่เป็นซูเปอร์ไบค์สมรรถนะที่ถูกใช้งานจริงวิ่งทะลุ 100,000 กิโลเมตร มาแล้ว! เจ๋งสุดๆ เลยทีเดียว

Read more