ซิติเซ็นจัดนิทรรศการ ECO-DRIVE LOUNGE ที่สุวรรณภูมิ

ซิติเซ็นฉลองครบรอบ 40 ปีของเทคโนโลยีพลังงานแสง Eco-Drive  นวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิเฉพาะของซิติเซ็น โดยจัดแสดงนิทรรศการ “CITIZEN Eco-Drive Lounge” ในสนามบินนานาชาติ  9 แห่งทั่วโลกตลอดทั้งปีนี้ ล่าสุดได้จัดแสดง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ณ บริเวณทางไป GATE A B C D (ลานจัดกิจกรรมที่4)

Read more