Bangkok Art Auction Center เปิดงานประมูลผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น

นักสะสม คนรักงานศิลปะทุกรุ่นต้องไม่ควรพลาดกับโอกาสเข้าร่วมงานประมูลผลงานศิลปะ “Bangkok Art Auction Center” งานประมูลครั้งสำคัญของประเทศไทย   ที่รวมผลงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำของไทยมากกว่า 100 ชิ้นมาจัดแสดงให้ชม เริ่มต้นวันที่ 8 ถึง 17 ธันวาคม และเปิดประมูลในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่ “River City Bangkok” ถนนสี่พระยา

Read more